Bu seminer paketinde TOYOTA tarafından geliştirilen ve tüm dünyada neredeyse tüm sektörlerde kabul görmüş ısrafsız üretim yöntemi olana YALIN YÖNETİM ve bu yönetim yaklaşımını destekleyen metodolojiler yer almaktadır.

YALIN ÜRETİM / YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Japonlar tarafından geliştirilen yalın üretim sistemi; en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebine de bire bir uyabilecek / yanıt verebilecek şekilde, en az israfla (daha doğrusu israfsız) ve tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp, potansiyellerin tümünden yararlanan üretim modelidir. Bu seminerde yalın üretim kavramı ve onu oluşturan unsurlar örnekleri ile birlikte anlatılmaktadır.

KAIZEN – SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Kaizen Japoncada daha iyiye değişim (kai değişim, zen ise daha iyi) anlamına gelmektedir. Kaizen, bir  sürekli iyileştirme metodolojisidir.  Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün artırılması  amacıyla süreçlere yönelik küçük adımlarla fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı böylelikle maliyetlerde azalmayı ifade eden bir kavramdır. Bu seminerde katılımcılara  KAİZEN bilgisi ve  KAİZEN araçları örnekleriyle birlikte  anlatılmaktadır.

5S - KURULUŞLARDA TEMİZLİK VE DÜZEN SEMİNERİ
Japonlar tarafından geliştirilmiş ve yalın üretim sisteminin en önemli araçlarından olan 5S, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken sağlamaları gereken temizlik, düzen, ergonomi gibi gereklilikleri bu metodoloji ile tanımlıyor. Bu eğitimde katılımcılara 5S bilgisi ve 5S uygulama adımları örneklerle anlatılmaktadır.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırırken, maliyetleri düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yeniden işleme ve muayeneyi ortadan kaldırmak, fire oranlarını düşürmek, ancak işimizi ilk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır.
Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Kalite çember çalışmalarına da temel olan bu teknikler sadece üretimde değil planlama, tasarım, pazarlama, satın alma gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabilir