ISO 9001 STANDARTI Revize edildi.

2000 yılında gerçekleşen son revizyondan sonra organizasyonlarda işleyiş büyük ölçüde değişti; teknoloji çalışma tarzımızı değiştirdi, günümüzün global ekonomisi içerisinde coğrafik sınırlar kalktı, tedarik zincirleri daha karışık bir hale geldi ve mevcut bilgi katlanarak arttı. 

ISO 9001'in iş dünyasına hizmetini sürdürmesini sağlamak ve günümüz pazar koşullarına uyumundan emin olmak için standart 2015 tarihinde revize edildi.

Değişmeyen tek gerçek, firmaların başarıya ulaşmak için müşterilerin artan isteklerine uyum sağlamak zorunda olduklarıdır. ISO ilk yazıldığı andan itibaren her zaman müşteri odaklı olmuş ve  ISO 9001:2015 değişikliği ile de bunun sürekliliğini sağlamıştır.

ISO 9001 2015 REVİZYONU İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER ANA BAŞLIKLARI İLE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
 
ISO 9001 2015 Revizyonu ile;
 • 8 Temel Kalite İlkesi 7 ye indirilmiş, Yönetimde Sistemi Yaklaşımı ilkesi,  Proses Yaklaşımı içerisinde işlenmiştir. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde İlişki Yönetimi Prensibi ile tarif edilmeye çalışılmıştır.
 • Risk ve fırsatların yönetimi getirilmiş, ve ISO 9001 2015 standardın geneline işlenmiş. Önleyici yaklaşım olarak kullanım olanağı bulmuştur. Böylece ISO 9001 2015 ile Risk ve Fırsatların yönetimi gelirken Önleyici Faaliyet uygulamaları kaldırılmıştır.
 • "Ürün" yerini "Ürün ve Hizmet" e bırakmıştır
 • "Doküman" ve "kayıt" yerine «Dokümante Bilgi" gelmiştir.
 • "Kalite El Kitabı" gereksinimi ortadan kalkmıştır.
 • Zorunlu Prosedürler kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlemesi beklenmektedir.
 • Hariç Bırakma yerine uygulanabilirlik tanımı getirilmiştir. ISO 9001 2015 Standardın herhangi bir şartını yerine getirememe uygunabilirlik kavramı ile ifade edilmiştir.
 • Proses Yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemler de dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.
 • "Kuruluş Bağlamı" ilave edildi. KYS nin tasarımı için çerçeve yaklaşımını kastedilmektedir.
 • "Yönetim temsilcisi" anlayışı kalkmıştır.
 • Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim daha fazla ağırlık kazanmış, kuruluşun hedef, amaç, faaliyetleri, performans göstergeleri, vizyon, misyon değerlendirmesi yapması beklenmektedir. GZTF, PEST analizleri gibi yöntemlerle iç ve dış yapı değerlendirmesi, paydaş beklenti yönetimi yapılması beklenmektedir.
 • Diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır, yapı yeni standartların bütününde aynı şekilde yapılma yoluna gidilmiştir.

TSC AKADEMİ yeni yayınlanan ISO 9001: 2015 standının eğitimlerini yayınlandığı günden itibaren vermeye başlamıştır.