Bu paket seminerde Gıda sektöründe çalışabilmek için gerekli tüm yönetim sistemi standartları yer almaktadır.

ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ
ISO 9001 standartı ve HACCP (Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi) standartı baz alınarak oluşturulmuş ISO 22000: 2005 standartı, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların güvenli bir gıda üretimi yapmaları için gereken faaliyetleri tanımlamaktadır. Bu seminerde katılımcılara temel gıda güvenliği kavramları ile birlikte ISO 22000: 2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri anlatılmaktadır.

BRC – İNGİLİZ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden tedarikçiler için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. 
Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

FSSC 22000 - Food Safety System Certification GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU
FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

PAS 220
PAS 220 standardı, Avrupa Birliği Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonu (CIAA – The Confederation of Food and Drink Industries)  finansörlüğünde, dünyada G4 olarak bilinen 4 büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturularak yayımlanmıştır.

PAS 220 standardı, ISO 22000 standardının ön gereksinim programlarıyla ilgili gerekliliklerinin firmalarda tam olarak ne şekilde uygulanması gerektiğini detaylandırmak amacıyla, bir rehber doküman/klavuz olarak hazırlanmıştır.