Bu seminer  paketinde tüm sektörlerde geçerli olan temel yönetim sistemleri yer almaktadır.

EĞİTİM İÇERİKLERİ ÖZETİ

ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren; her türlü kuruluş için uygulanabilen bir yönetim sistemi standardıdır. Bu yönetim sistemi, kuruluşların müşteriden gelen talepleri, etkin ve verimli bir şekilde ürün ve/veya hizmet olarak sunmaları için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlar. Bu seminerde katılımcılara temel kalite kavramları ile birlikte ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi gereklilikleri anlatılmaktadır.

ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ
ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken doğaya (havaya, toprağa, suya) ve canlılara zarar vermemeleri, kullandıkları doğal kaynakları etkin olarak kullanmaları ile ilgili gereklilikleri tanımlayan bir yönetim sistemi modelidir. Bu seminerde katılımcılara temel çevre kavramları ile birlikte ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi gereklilikleri anlatılmaktadır.

OHSAS 18001: 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ
OHSAS 18001: 2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlayan bir yönetim sistemi modelidir.  Bu seminerde katılımcılara temel iş sağlığı ve güvenliği kavramları ile birlikte OHSAS 18001: 2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri anlatılmaktadır.

ISO 10002: 2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bu uluslararası standart elektronik ticaret dahil, gerek ticari gerekse ticari olmayan tüm aktiviteler için etkili ve verimli bir şikayet ele alma prosesinin kurulumu ve geliştirilmesi için rehberlik sağlar ve bir kuruluşa, onun müşterilerine, şikayet sahiplerine ve diğer ilgili gruplara fayda sağlamayı amaçlar. Bu eğitimde katılımcılara ISO  10002: 2014 gereklilikleri anlatılmaktadır.

SEMİNER İÇERİKLERİ 

ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Bu yönetim sistemi, kuruluşların müşteriden gelen talepleri, etkin ve verimli bir şekilde ürün ve/veya hizmet olarak sunmaları için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlar. Kalite yönetim sistemi, sadece bir kaç kişiyi / bölümü kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kuruluşu ilgilendiren bir standarttır. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.
Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 9001 Kalite yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 9001 Kalite yönetim sistemi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Kaliteyi tanımlamak,
Kalite yönetim sistem standartlarının gelişimi,
ISO 9000 standart ailesinin yapısı
ISO 9000 
ISO 9001
ISO 9004
ISO 9001:2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
Dokümantasyonun önemi
Süreç yapısı ve önemi

KATILIMCILAR
Kalite yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken doğaya (havaya, toprağa, suya) ve canlılara zarar vermemeleri, kullandıkları doğal kaynakları etkin olarak kullanmaları ile ilgili gereklilikleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Çevre ve çevre boyutlarını tanımlamak,
Çevre yönetim sistem standartlarının gelişimi,
ISO 14001 standart ailesinin yapısı
ISO 14004
ISO 14001:2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi

KATILIMCILAR
Çevre yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

OHSAS 18001: 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ

OHSAS 18001: 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİ NEDİR?
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Bu seminerde katılımcılara temel iş sağlığı ve güvenliği kavramları ile birlikte OHSAS 18001: 2007 İSGYS gereklilikleri anlatılmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ  İÇERİĞİ
İş sağlığı güvenliği ve risk değerlendirmesini tanımlamak,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartlarının gelişimi,
OHSAS 18001 standart ailesinin yapısı
OHSAS 18002
OHSAS 18001:2007 maddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi

KATILIMCILAR
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

ISO 10002: 2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002: 2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ NEDİR?
İyi bir Şikayet Yönetimi Sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından önemli gerekliliklerden biridir. ISO 10002 standardı, bunu sağlamayı hedefleyen kuruluşlara yönelik kılavuzluk bilgilerini içerir. 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetimi sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar
 
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Kalite ve Kalite Yönetimi Kavramı
Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Kavramı
Kalite sistem standartları 
ISO 10002 standardının gelişimi
ISO 9000 Standartlarıyla ilişkiler
ISO 10002 standart şartları

KATILIMCILAR
Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.