ISO 9001: 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Bu yönetim sistemi, kuruluşların müşteriden gelen talepleri, etkin ve verimli bir şekilde ürün ve/veya hizmet olarak sunmaları için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlar. Kalite yönetim sistemi, sadece bir kaç kişiyi / bölümü kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kuruluşu ilgilendiren bir standarttır. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.
Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 9001 Kalite yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 9001 Kalite yönetim sistemi kurabilirler. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Kaliteyi tanımlamak,
Kalite yönetim sistem standartlarının gelişimi,
ISO 9000 standart ailesinin yapısı
ISO 9000 
ISO 9001
ISO 9004
ISO 9001: 2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
Dokümantasyonun önemi
Süreç yapısı ve önemi

KATILIMCILAR
Kalite yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?

Süreçlerin uygunluğu ve etkin uygulanması hakkında değerlendirme ve raporlama yapmak ve ISO 90012015'e dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimine katkıda bulunmak için gereken beceri ve bilgileri verir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 9001 Kalite yönetim sistemi kurabilir, İç Denetim Seminerine katılarak kendi süreçlerini yönetebilir.

PROGRAM İÇERİĞİ
  Kalite Sistemleri Ve Standartları
  Denetim Standartları
  ISO 9001:2015 Ve Açıklaması (Özet)
  Denetimin Tanımı, Amaçları Ve Tipleri
  Denetçi Özellikleri
  Görev Ve Sorumluluklar
  Denetime Hazırlık
  Denetimin Gerçekleştirilmesi
  Kapanış Toplantısı
  Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi

KATILIMCILAR
Kalite yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Seminere katılacak olanların ISO 9001 Standartları gerekleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Seminerde ISO 9001 Standardı gerekleri, hatırlatma amacıyla tekrarlanacak, kapsamlı olarak anlatılmayacaktır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. ISO 14001: 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken doğaya (havaya, toprağa, suya) ve canlılara zarar vermemeleri, kullandıkları doğal kaynakları etkin olarak kullanmaları ile ilgili gereklilikleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurabilirler. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Çevre ve çevre boyutlarını tanımlamak,
Çevre yönetim sistem standartlarının gelişimi,
ISO 14001 standart ailesinin yapısı
ISO 14004
ISO 14001:2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi

KATILIMCILAR
Çevre yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?
Firma Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2015 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurabilirler.


PROGRAMIN İÇERİĞİ
 Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 Denetim planlama (kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 Pratik çalışmalar
 Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 Değerlendirme sınavı

KATILIMCILAR
Çevre yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
ISO 45001: 2018 (ESKİ ADI: OHSAS 18001:2007) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİISO 45001: 2018 (ESKİ ADI: OHSAS 18001:2007) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Bu seminerde katılımcılara temel iş sağlığı ve güvenliği kavramları ile birlikte ISO 45001:2018 İSGYS gereklilikleri anlatılmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurabilirler. 

PROGRAMIN  İÇERİĞİ
İş sağlığı güvenliği ve risk değerlendirmesini tanımlamak,
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartlarının gelişimi,
ISO 45001:2018 standart maddeleri
Yasal gerekliliklerin önemi

KATILIMCILAR
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. ISO 45001: 2017 (ESKİ ADI: OHSAS 18001:2007) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ DENETÇİ ISO 45001: 2018 (ESKİ ADI: OHSAS 18001:2007) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ DENETÇİ SEMİNERİ NEDİR?
Firma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 45001: 2018 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 45001: 2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurabilirler. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusuna Giriş
ISO 45001: 2018’in Hatırlatılması (Özet)
İş Sağlığı Ve Güvenliği  Denetiminin Tanıtımı
Denetçi Özellikleri
Denetime Hazırlık
Denetimin Gerçekleştirilmesi
Denetimin Raporlanması Ve Sonuçların İzlenmesi
Uygulama

KATILIMCILAR
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.

Seminer Takvimi

REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


GMP - İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE – İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI NEDİR?  

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi  Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, ilaç, kozmetik vb. ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

Üretim  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda, ilaç, kozmetik vb sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin "kozmetik sınıfında" kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.

Ayrıca, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde (İlaç, kozmetik ürünler vs) uyulması gerekli kurallar bütünüdür.

GMP; Kalite Yönetimi, Personel, Tesis ve Ekipman, Dokümantasyon, Üretim, Kalite Kontrol, Fason Üretim, Şikayetler ve Ürün Geri Çekme ve İç Denetimlerle ilgili genel ilkeleri belirlemiştir.

 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?

GMP , gıda, ilaç, kozmetik vb üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki üretim zincirinde yer alan firmaların çalışanları ve yöneticileri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, kimya mühendisleri, gıda teknikerleri ile GMP kurmak isteyen ve/veya bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

GMP Nedir?

GMP’nin Tarihçesi

GMP’nin Kalite Sistemlerindeki Yeri ve Uygulama Alanları

GMP Felsefesi ve Amaçları

Kavramlar, Terimler ve Tanımlar

GMP Bölümlerinin İncelenmesi

Kalite Yönetimi

Personel, Eğitim ve Hijyen

Tesis ve Alt Yapı

Ekipmanlar

Dokümantasyon ve Kayıtlar

Malzeme Yönetimi

Risk Yönetimi 

Proses içi kontroller

Üretim

Stabilite

Etiketleme ve Ambalajlama

Depolama ve Dağıtı


KATILIMCILAR

GMP-İyi Üretim Uygulamaları kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER

Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ

Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.

Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ

Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.

Seminer Takvimi

REFERANSLAR

Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz.


Referanslarımız 
GLP GOOD LABORATORY PRACTICE – İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI GLP GOOD LABORATORY PRACTICE – İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI NEDİR?            

İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesine ilişkin yönetim yöntemleri ve şartlar ile ilgili bir kalite sistemidir. Kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında verilerin kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarlarını, deney hayvanı kullanımını, zaman ve kaynak israfını önlemeyi amaçlar. Kimyasal maddelerin veya ürünlerin (tıbbi farmasotik ürünler, kozmetikler, pestisitler, veteriner ilaçları, gıda ve yem katkı maddeleri, tehlikeli kimyasallar, biyosidal ürünler) sağlığa ve çevreye etkilerini belirlemeye yönelik testleri kapsayan laboratuvar çalışmalarına uygulanır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?

Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Biyomedikal, Eczacılık bölümü başta olmak üzere Kozmetik, Gıda, İlaç hammaddesi ve İlaç üretim tesislerinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence bölümlerinde çalışan personel ve çalışmayı hedefleyen öğrenci ve mezunlar katılabilir. Kimya, Laboratuar teknikerliği, Gıda Teknolojileri başta olmak üzere ilgili Meslek Yüksek Okulu mezun & öğrencileri katılabilir. Bu alanlarda önemli bir kariyer fırsatı tanıyan “Baş Denetçi” ve “İç Denetçi” unvanlarını almak istiyorsanız bu seminerleri almış olmalısınız. Seminerlerimiz, çalışan/ mezun/ öğrenci herkese açıktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Tarihçe
Türkiye’de GLP
Ulusal ve Uluslararası GLP Yönetmelikleri
Terim ve Tanımları
GLP İlkeleri
İşletme organizasyonu ve personel
Kalite güvence programı
Tesis ve yerleşim
Test ve referans madde
Standart çalışma prosedürleri
Çalışmanın performansı
Sonuçların raporlanması
Kayıtların ve materyallerin korunması
Gıda sektöründe GLP

KATILIMCILAR
Biyoloji-Kimya-Bio Medikal-Tıbbi Sekreterlik-Laboratuvar-Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Mezunları seminerlere katılabilirler.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
GHP – İYİ HİJYEN UYGULAMALARI 


GHP – İYİ HİJYEN UYGULAMALARI NEDİR?
ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder.
Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi adını verdiğimiz HACCP gıda güvenliği yönetim sisteminin bir ön gereksinimi olan GHP ( Good Hijyen Practise ) yani İyi Hijyen Uygulamaları; gıda üretim tesislerinin hijyenik tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıda işlemede gıdaların mikrobiyal kalitesi, her işlem basamağının hijyenik operasyonu, personel hijyeni gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.
GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır. Ayrıca Catering, Restoran ve kafeler için GCP İyi Catering Uygulamaları standardını da tamamlamaktadır.
Temelde üretim, satış ve toplu tüketimin yapıldığı yerin ve bu yerde çalışanların uyması gereken hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu kuralları şu alt başlıklar altında ele alabiliriz

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Kozmetik, Gıda, İlaç hammaddesi ve İlaç üretim tesislerinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence bölümlerinde çalışan personel ve çalışmayı hedefleyen öğrenci ve mezunlar katılabilir. 

PROGRAMIN İÇERİĞİ 

Genel Şartlar
Personel tuvaletleri soyunma ve sosyal alanlar
El yıkama evyeleri
Havalandırma
Aydınlatma
Su
Atık su kanalizasyon sistemleri
Temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muhafazası
Personel Hijyeni
El Hijyeni
Bulaşmanın kontrol
Atık ve çöp yönetimi
KATILIMCILAR
Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Biyomedikal, Eczacılık bölümü, Gıda Teknolojileri başta olmak üzere ilgili Meslek Yüksek Okulu / Lisans mezunu & öğrencileri katılabilir.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

ISO 22716:2015 KOZMETİK SEKTÖRÜNDE GMP 
     
          

ISO 22716:2015 KOZMETİK SEKTÖRÜNDE GMP NEDİR?
Kozmetik iyi üretim uygulamaları bugüne kadar gelen tecrübeleri, işletme kurallarını, organizasyonel kılavuzları içerir ve özellikle insan, teknik ve yönetimsel faktörlerin üretim kalitesine etkilerine odaklanır. GMP'nin amacı üründen beklenen teknik özelliklere denk düşen faaliyetleri tanımlamaktır, iyi uygulanılırsa ürün güvenilir sayılmaktadır. ISO 22716 Kozmetik iyi Üretim Uygulamalarını tanımlayan standarttır. Kozmetik endüstrisi profesyonellerinin işbirliğiyle yazılmıştır ve en iyi sınıf yöntemleri teşvik eder. ISO 22716'nın kapsamı yalnızca üretim aktiviteleriyle sınırlandırılmamıştır ayrıca kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini de kapsar.
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Kozmetik Üretimi ve satışı yapan firmalarda Üretim, Kalite Kontrol , Kalite Güvence ve Ar-Ge bölümlerinde çalışan yada çalışmak isteyenler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
MP Nedir? 
Kozmetikte GMP yaklaşımı ve gelişimi
ISO 22716 nedir?
Kalite Yönetimi
Personel,Seminer ve Hijyen
Tesis ve Alt Yapı
Ekipmanlar
Dökümantasyon ve Kayıtlar
Malzeme Yönetimi
Üretim ve In-proses Kontroller
Etiketleme ve Ambalajlama
Depolama ve Dağıtım
Şikayetler ve Geri Çekme
Fason Üretim
Kalite Kontrol
Atıkların Yönetimi
Limit dışı durumlar 
Sapmalar

KATILIMCILAR
Kozmetik sektöründe GMP kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUARLARININ YETERLİLİĞİ LABORATUAR AKREDİTASYONU 
                           

ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUARLARININ YETERLİLİĞİ LABORATUAR AKREDİTASYONU NEDİR?
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. 
Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarları kapsar.
   Birinci taraf Laboratuarlar   : Üreticinin Laboratuarları
   İkinci taraf Laboratuarlar    : Müşteri Laboratuarları
   Üçüncü taraf Laboratuarlar : Bağımsız Laboratuarlar

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
ISO/IEC 17025'in laboratuarlar açısından yararları
Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde ISO/IEC 17025'in yeri
Laboratuarların ISO/IEC 17025'e göre akreditasyon süreci
ISO/IEC 17025 standardının madde madde açıklanması (örneklerle)
Yönetim Şartları
Teknik Şartlar

KATILIMCILAR
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği laboratuar akreditasyonu kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve bu sektörlerde çalışmak isteyen ilgili bölüm öğrencileri katılabilir.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

                      
ISO 15189:2015 TIBBİ LABARATUVARLAR – KALİTE VE YETERLİLİK İÇİN GEREKLİLİKLER ISO 15189:2015 TIBBİ LABARATUVARLAR – KALİTE VE YETERLİLİK İÇİN GEREKLİLİKLER NEDİR?

ISO/IEC 17025 ve ISO 9001’i temel alan bu standard, tıbbi laboratuvarlara özgü yeterlilik ve kalite belirli kuralları sağlar. Bir ülkenin, kendi bir kısım veya bütün profesyonel personeline, onların etkinliklerine ve bu alandaki sorumluluklarına uygulanabilen kendine has mevzuat ve kurallara sahip olabildiği kabul edilir. 

Tıbbi Laboratuvarlar hasta bakımı için gerekli olup, tüm hastaların ve bu hastalara bakmakla sorumlu olan tüm klinik personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalıdır. Bu hizmetler; tıbbi laboratuvar çalışmasında güvenlik ve etik hususlara ilave olarak isteklerin düzenlenmesi, hastanın hazırlanması, hastanın tanımlanması, numunelerin toplanması, taşınması, depolanması, klinik numunelerin işlenmesi ve incelenmesi yanında geçerliliğinin kanıtlanması, yorumlanması, raporlanması ve önerileri de içermektedir.   

Ulusal düzenlemelerle izin verilmesi gerekse de, tıbbi laboratuvar hizmetlerinin içinde, konsültasyon olgularında hastaların muayenesi ile tanı ve hasta idaresine ilave olarak hastalığın önlenmesinde etkili katılımın da yer alması istenir. Her bir laboratuvar kendisiyle çalışan profesyonel ekibe gerekli seminer ve bilimsel fırsatları da sağlamalıdır.
  
Bu standardın tıbbi laboratuvar hizmetlerinin güncel olarak bilinen disiplinlerince kullanılması tasarlanırken, diğer hizmetler ve disiplinlerde çalışanlar için de yararlı ve uygun olabilmektedir. Bunlara ilave olarak tıbbi laboratuvarların yeterliliğinin tanınması hakkında karar veren kuruluşlar, etkinliklerinde bu standardı temel olarak kullanabileceklerdir. Bir laboratuvar akredite olmaya çalışıyorsa, uygun uluslararası standardlarla çalışan ve tıbbi laboratuvarların belirli kurallarını dikkate alan bir akreditasyon kuruluşunu seçmelidir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 15189 Standardına göre Akredite Olmak isteyen Laboratuvar yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen laboratuar sorumluları ile Laboratuvar standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Laboratuvar personelleri bu seminerlere katılabilirler.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
ISO 15189 Standardının laboratuarlara kazandırdıkları, faydaları
Laboratuvarların ISO 15189 standardına göre akreditasyon süreci
ISO 15189 standardının madde madde açıklanması
Yönetim Şartları
Teknik Şartlar
Standart Uygulamaları

KATILIMCILAR
Devlet ve vakıf üniversiteleri ve bu üniversitelerdeki biyoloji, kimya vb. bölümlerde okuyanlar, kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarların Yönetici ve Çalışanları.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR

Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. ISO 13485 TİBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 


ISO 13485 TİBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
O 13485:2003 Standardı, ISO 9001:2000-8 Standardı ile paralel bir standart olup ISO 9001:2000-8 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır. ISO 9001:2000-8 Standardı'nın tıbbi cihazlara uyarlanmış ve bu alanda geliştirilmiş şeklidir. Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. ISO 13485, tıbbi cihaz üreticilerinin CE İşaretlemesine giderken de kullanabilecekleri en önemli argümanlardan biridir. CE İşaretlemesi kapsamında üretim kalite güvencesi modülünün seçilmesi halinde firmaların kurması gerekli olan bir sistemdir. Baz olarak ISO 9001:2000-8 Kalite Yönetim Sistemi'ni içermekle birlikte özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ve steril tıbbi cihazlar için özel şartları ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

ISO 9001:2000-8 proses yaklaşımı modelini esas alan bu standart, tıbbi cihaz ve ilgili servisleri sağlamak, tutarlı bir biçimde tıbbi cihazlara uygulanabilir olan müşteri ve mevzuat şartlarını karşılayabilme kabiliyetini kanıtlamak isteyen kuruluşların uymaları gereken, ISO 9001'den daha kapsamlı ve özel kalite sistem şartlarını kapsar.

Tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Standardı, tıbbi cihaz kapsamındaki bütün ürünlerin üretiminde ve servis faaliyetleri alanında çalışmalarını sürdüren bütün kurum ve kuruluşlara uygulanabilir.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

 1 - Kapsam
 2 – Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 3 - Terim ve tanımlar
 4 - Kalite yönetim sistemi
 5 - Yönetimin sorumluluğu
 6 - Kaynakların yönetimi
 7 - Ürünün gerçekleştirilmesi
 8 - Ölçüm, analiz ve iyileştirme


KATILIMCILAR
Tıbbi Cihaz Sektöründe kalite, arge, satın alma , satış, üretim, depo sorumluları ile bu sektörde çalışmak isteyen ilgili bölüm öğrencileri katılabilir.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ                        


ISO 10002: 2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİMİ NEDİR?
Seminer Amacı
İyi bir Şikayet Yönetimi Sistemi, başarılı işletmeler için müşterilerin gereksinimlerini yönetmek ve markalarını korumak açısından önemli gerekliliklerden biridir. ISO 10002 standardı, bunu sağlamayı hedefleyen kuruluşlara yönelik kılavuzluk bilgilerini içerir.
Bu seminer programı, müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetlerinin yönetimi kavramları konusunda katılımcılara yeni ufuklar açmayı ve ISO 10002 standardı şartlarını açıklamayı hedefler.
Seminer sonunda katılımcılar, Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 10002 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.
Seminer, tamamen interaktif ve paylaşıma açık bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, modern seminer metotları ve hızlandırılmış öğrenim teknikleri uygulanmaktadır. Bu sayede katılımcılar sadece teorik bilgilere sahip olmakla kalmayıp, sistemin kurulması, uygulanması ve belgelendirilmesi konularında deneyim kazanmakta, seminer sonrasında bilgiyi uygulayabilir ve etkin kullanabilir hale gelmektedir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetimi sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar
 
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
 Kalite ve Kalite Yönetimi Kavramı
 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Kavramı
 Kalite sistem standartları 
 ISO 10002 standardının gelişimi
 ISO 9000 Standartlarıyla ilişkiler
 ISO10002 standart şartları

KATILIMCILAR
Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ                            

ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

2018 yılında güncellenen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. 
Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;
- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim Programları
- HACCP prensipleri

 HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Çiftçiler, Hasatçılar, Yem üreticileri, Gıda bileşeni üreticileri, Gıda üreticileri, Gıda satıcıları, Gıda servisleri, Hazır yemek firmaları, Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. seminere katılabilir.


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

• Gıda Güvenliğinde yeni bir Standard olarak ISO 22000’nin gelişimini gerekli kılan koşulların tartışılması ve değerlendirilmesi,  
• ISO 22000 standardının temel gereklilikleri,
• Ön gereklilik programlarının (PRP) tanıtımı,
• Risk Analizi,
• ISO 22000 içeriğinin etkin uygulamalarla destekli seminer yöntemi ile anlaşılması,
• Standard maddeleri, uygulama ve dokümantasyon anlamında kuruluş doküman sistematiğine yansımaları,

KATILIMCILAR
Gıda güvenliği yönetim sistemi kurma/ uygulama durumunda olan tüm beyaz ve mavi yaka çalışanları ve üniversitelerin Gıda Bölümü öğrencileri.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


ISO 22000: 2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ 


ISO 22000: 2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?
ISO 22000: 2018 gıda güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan gıda güvenliği yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkiklere ait esasları ve aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu amaca yönelik olarak kuruluş içi gıda güvenliği yönetim sistemi tetkikçisi yetiştirmek

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetçisi olmak isteyenler
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar
Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler
Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
Danışmanlar
Şirketlerinde ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetlemek isteyen tüm çalışanlar ve üniversitelerin Gıda Bölümlerinde okuyan Gıda sektöründe çalışmayı hedefleyen öğrenci / mezunlar.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Kurs içeriği, katılımcıların aktif desteklerini gerekli kılan beyin fırtınası, tartışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir.  

Seminer programı kapsamında;

• Gıda Güvenliğinde yeni bir standard olarak ISO 22000’nin gelişimini gerekli kılan koşulların tartışılması ve değerlendirilmesi,  
• ISO 22000 standardının temel gereklilikleri,
• Öngereklilik programlarının (PRP) tanıtımı,
• Tehlike Analizi,
• Standard maddeleri, uygulama ve dokümantasyonu anlamında kuruluş doküman sistematiğine yansımaları,
• Farklı Gıda Güvenlik Standartları arasındaki farklılık ve ortak yönler;
• İç Denetim Faaliyetlerinin Tanıtımı
• İç Denetçi Özellikleri
• İç Denetime Hazırlık
• İç Denetimin Gerçekleştirilmesi
• ISO 22000:2018 İç Denetim Uygulamaları
• İç Denetimin Raporlanması ve Sonuçların İzlenmesi
• Uygulama

KATILIMCILAR
Gıda güvenliği yönetim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar, ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU FSSC 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM SERTİFİKASYONU NEDİR?

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?

FSSC 22000 bulunduğu bölgeye ve çapına bakılmaksızın, büyük ya da küçük tüm gıda ürünü, gıda içeriği ve ambalaj malzemesi üreticilerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır.
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Tetkiki 
Tetkik Türleri ve Şekilleri 
Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
Tetkikçi Özellikleri 
Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
Sorumluluk ve Faaliyetleri 
Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
Tetkik planı ve Raporlanması 
Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
Örnek tetkik Uygulaması
 
KATILIMCILAR
Gıda sektöründe görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan Gıda Bölümü öğrencileri, meslek sahipleri sektör temsilcileri; tüketici dernekleri temsilcileri,  gıda tedarikçileri ve denetçileri

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

BRC - İNGİLİZ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

BRC - İNGİLİZ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.
BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. 
Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının,ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.
Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temek kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
BRC- İngiliz gıda güvenliği yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın Gıda üzerine sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın BRC- İngiliz gıda güvenliği yönetim sistemi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
BRC nedir?
BRC’ye genel bakış
Terimler ve tanımlar
HACCP sistemi
HACCP planı
BRC teknik standardının içeriği
BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
Fabrika altyapı standartları
Süreç kontrolü
Ürün/Proses/ Personel kontrolü
Belgelendirme şartları
Uygulama çalışmaları

KATILIMCILAR
BRC Semineri;  çalıştıkları firmada BRC sistemlerini kurmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini iyileştirmek ve BRC’ ye geçişini sağlamak isteyen, bu sistem içindeki rolünü anlamak ve geliştirmek isteyen,  BRC Denetçisi olmak için temel bilgileri almak isteyen ve Gıda Mühendisliği, Gıda Teknikerliği vb. bölümlerde öğrenci ve yeni mezun adaylara yöneliktir.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

GC - GAZ KROMATOGRAFİSİ GC NEDİR?
GC

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
İlaç, kozmatik, tıbbi cihaz, gıda kuruluşları

PROGRAMIN İÇERİĞİ
GC’nin genel tanıtımı
Tüplerin tanıtımı
Gazların sistemdeki görevleri
İnlet’in tanıtılması, inlet bölümleri,
Septa ve liner değişimleri
Otomatik Enjektör (ALS) tanıtılması ve çalışma ilkesi,
ALS’de enjektörün değiştirilmesi
Yaygın görülen inlet problemleri
Kolon ve fırının tanıtılması, kolon çeşitleri
Kolon bağlantılarının yapılması
Dedektörün tanıtılması, çalışma ilkesi ve yaygın görülen dedektör problemleri
Dedektörde jet değişimi
Sanal Klavye işlevi, kullanımı
Ana ekran ve sekmelerin tanıtılması
Metot oluşturma, değiştirme, çalıştırma
Sıralama oluşturma, değiştirme, çalıştırma

KATILIMCILAR
İlaç, kozmatik, tıbbi cihaz, gıda kuruluşlarında çalışmak isteyenler.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


HPLC - YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ HPLC NEDİR?
HPLC

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
İlaç, kozmatik, tıbbi cihaz, gıda kuruluşları

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Kromatografi nedir?
Kromatografi tarihçesi
HPLC genel bilgiler
HPLC terimleri ve bölümleri
HPLC teknikleri
HPLC kullanımında dikkat edilecek konular
HPLC cihazının kullanımı
Programın ve cihazın açılması
Metod hazırlama
Ekran görüntüsünün ayarlanması
Enjeksiyon yapmak
kalibrasyon ve data analiz işlemi
Integrasyon işlemi
Kalibrasyon tablosu hazırlama
Numune okutmak
Analiz sonrası temizleme ve cihazı kapatma
Gradient metod oluşturma ve manuel ıntegrasyon işlemi
Manuel integrasyon yöntemi ve kalibrasyon

KATILIMCILAR
İlaç, kozmatik, tıbbi cihaz, gıda kuruluşlarında çalışmak isteyenler.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. PAS 220 


PAS 220 NEDİR?
PAS 220 standardı, Avrupa Birliği Gıda ve İçecek Endüstrisi Konfederasyonu (CIAA – The Confederation of Food and Drink Industries)  finansörlüğünde, dünyada G4 olarak bilinen 4 büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturularak 25 Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştır.

PAS 220 standardı, ISO 22000 standardının ön gereksinim programlarıyla ilgili gerekliliklerinin firmalarda tam olarak ne şekilde uygulanması gerektiğini detaylandırmak amacıyla, bir rehber döküman/guideline olarak hazırlanmıştır.

PAS 220, denetlenebilir bir standart değil, rehber döküman olduğu için tekbaşına belgelendirilmesi mümkün değildir. ISO 22000 standardıyla beraber denetlendiği takdirde ISO 22000+PAS 220 standardına FSSC (food safety system certification) adı verilmektedir. FSSC bir süre önce GFSI (Global Food Safety Initiative) tarafından tanınmak için başvuruda bulunmuş, tamamen onaylanmasa da 27 Mayıs 2009 tarihinde ilk onayını almıştır. FSSC’nin CIES’in teknik komitesi olan GFSI tarafından onaylanması perakendecilere ürün üreten veya private label ürün üreten üreticilerin BRC, IFS standartlarına ihtiyaç duymadan FSSC standardını uygulayarak ürün satabilmeleri anlamına gelebilecektir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
PAS 220 Semineri, gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki gıda zincirinde yer alan kuruluşlar

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

PAS 220 nedir?
PAS 220 neden gereklidir?
FSSC nedir?
PAS 220, Ön Koşul Programları ve GMP ilişkisi.
PAS 220 gereklilikleri.
PAS 220 ve ISO 22000 entegrasyonu.
Gıda sektöründe uygulama örnekleri.
FSSC (ISO 22000+PAS220) Belgelendirme

KATILIMCILAR
PAS 220 Semineri, gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki gıda zincirinde yer alan firmaların çalışanları ve yöneticileri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, kimya mühendisleri, gıda teknikerleri ile PAS 220 kurmak isteyen ve/veya Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi üzerine etkileri konusunda bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ NEDİR?
Yönetim becerilerinin geliştirilmesi, her kademedeki tüm şirket yöneticileri için çok önemli bir gerekliliktir.
Seminerde, yönetim anlayışında sağlanabilecek gelişmeler açısından gerekli olan temel yönetim unsurlarını ve fonksiyonlarını, liderlik yaklaşımlarını ve modellerini, gerekli planlama faaliyetlerini düzenleyebilme, yapılan çalışmaların doğru bir biçimde ölçümlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, takım oluşturma ve takım üyelerinin motivasyonlarının arttırılması..vb tüm gerekli konular işlenmektedir.
 
Bir başka ifade ile bu seminer katılımcılara bir lider olarak ve bir yönetici olarak bilmeleri gereken tüm hususları özümseme olanağı sunmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Temel yönetim becerileri büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar Temel yönetim becerileri kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Yönetim Nedir?
Farklı Yönetim Anlayışları
Yöneticiden Beklentiler
Yöneticinin Görev ve Sorumlulukları
Sık Karşılaşılan Yönetim Sorunları
Planlama
Organizasyon
Karar Vermek
Denetlemek
Delege Etmek
Performans Yönetimi
Ekip Çalışması
Yöneticilik Manifestonuz

KATILIMCILAR
 Kuruluş sahipleri, yönetici ve yönetici yardımcıları, sistem sorumluları, birim sorumluları, öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 


PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NEDİR?
Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırırken, maliyetleri düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yeniden işleme ve muayeneyi ortadan kaldırmak, fire oranlarını düşürmek, ancak işimizi ilk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır.
Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Kalite çember çalışmalarına da temel olan bu teknikler sadece üretimde değil planlama, tasarım, pazarlama, satın alma gibi çok çeşitli alanlarda da kullanılabilir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Problem çözme teknikleri büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar problem çözme teknikleri hakkında seminer alarak gelişen sektöre ayak uydurabilirler.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Tanım ve Terimler (Proses, Problem, Hata, Kusur vb. tanımlar),
Değişim ve  Problem Nedir, Probleme Duyarlılık,
Problem ve Çözüm, Sıfır Hata Sistemi “ZQC.”
Kai-zen, Sürekli iyileştirme, sıfır hata,
Veri ve Veri  toplama, Tally diyag. veri analizi, İstatistik,
Süreçlerin (process) Kontrolü,
Problemin çıkma nedenleri (Varyasyon),
Problem çözme  teknikleri,
Problem çözme  adımları,  
PUKÖ. Metodolojisi, 5N, 1K, Metodu, Ağaç Diyagramı,
TRIZ. Metodu, Piktografi, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği,
Kıyaslama, Beyin fırtınası, Nominal Grup tekniği, G8D.sistemi,
Sebep-Sonuç diyagramı,(Balık Kılçığı diyagramı), CEDAC. Sistemi,
Akış şeması, ağaç şeması, Nitel özellikler, Değişken özellikler
Kontrol  (control charts) diyagramları, (x-R, p, up, c, u,)
Normal  Dağılım, Histogram, Pareto analizi,
Korelasyon (ilişkilendirme- serpilme) diyagramı,
Gruplandırma tekniği,
Soru-Cevap, Ekip çalışmaları
 

KATILIMCILAR
Sürekli gelişme felsefesini benimseyen kuruluşların yönetici ve çalışanları.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

ZAMAN YÖNETİMİ ZAMAN YÖNETİMİ NEDİR?
Teknolojik kolaylıkların giderek artan bir hızla yaşandığı, mesafelerin kısaldığı, iletişimin çok farklı boyutlara taşındığı günümüz dünyasında, zaman hala yönetilmesi gereken en önemli kavramlardan biri olma özelliğini ve önemini korumaktadır. Değişim rüzgarlarının dünyanın her yerinde estiği bir dünyada zamanı yönetme, bireysel başarı ve mutluluğun temel anahtarlarından biridir. “Zamanı yöneten yaşamı yönetir” temel prensibi ile yaşamsal tüm alana yayılan bir süreç olan zaman yönetimi artık herkes için vazgeçilmez ve en temel prensiplerden biri olma konumundadır.

Yaşamı belirli parçalara bölünmüş olarak düşünmekten ziyade zaman kavramı ile bütünleştiren ve bu süreci en iyi şekilde yönetmeyi hedef alan bu seminer programı, geçmişin zaman yönetimi seminerleri programlarından pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Boyutunu sadece iş yaşamı ile sınırlandırmaması, zaman yönetme sürecini bir yaşam tarzı olarak sunması, birey için kendi organize edebileceği sistemlerin temel prensiplerini paylaşması, her dönem ve her koşula uygunluk sağlayabilecek bir sistematiğe uygun olması gibi özellikleri en temel farklılık noktalarından bazılarıdır.

Bu seminer programı çerçevesinde, bireyler zaman yönetmeyi tüm boyutları ile kavrarken, başarı ve mutluluğu sadece iş yaşamları ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm yaşamlarına taşıyabilecek gerçeklerle bir kez daha yüzleşeceklerdir. Bu perspektif ile bakıldığında, zaman yönetiminin bir seminer programı olmaktan ziyade yaşamı yönetmenin programı olduğu çok net olarak kavranacaktır.

Tüm bu nedenler, zaman yönetiminin, kaçınılmaz bir yaşam tarzı olan değişim yönetiminin de çok önemli bir parçası olma konumunu güçlendirmektedir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar Zaman Yönetimi semineri alabilirler.

SEMİNER  PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Zaman ve yaşam
Yaşam içinde kişisel anayasalar
Kişisel üretkenlik piramitleri
Zaman kavramına bakış
Zaman yönetimine giriş
Kontrol kavramı ve olay kontrolü
Zaman yönetimi ve olay kontrolü ilişkisi
Neden ve niçin zaman yönetimi
Etkin zaman yönetimi
Zaman yönetiminin aşamaları
Keşfetmek
Hedefleri belirlemek
Saptamak
Öz-disiplin
Zamanın nasıl kullanıldığını bilmek / keşfetmek
Zaman Analizleri
Zamanı Kötü Kullanmak
Zamanın doğru kullanılması / hedefleri belirlemek
Fizyolojik Yüksek Performans
Enerji Eğrisi
Performans ve Zaman
Zamanı Değerlendirmek
Zihinsel Blokaj
Zamanı doğru kullanmadaki engelleri belirlemek / saptamak
Zaman Hırsızları
Stres Yönetimi
Zamanı iyi yönetmeyi planlamak / öz –disiplin
Acil ve Önemli Kavramları
Proaktif ve Reaktif Kavramları
Plan Yapmak
Zaman Planlama Rehberi
Zaman Planlama Süreci
Günü Planlamak
Günü Planlama Sistemleri
Zaman Üreticileri
Zaman Yönetim Organizasyonu
Yaratıcı olmak
Zaman Üreticilerinin Alanları (telefon görüşmeleri, toplantılar vb.)

KATILIMCILAR
Tüm beyaz yakalılar alabilir.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?
Bu seminer Stratejik Planı hazırlayacak Stratejik Planlama Ekibine veya Grubuna Stratejik Planlama ile ilgili farkında lığı arttırmak ve Stratejik Planın ne için gerekli olduğu ve nasıl bir süreç ile hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi aktarmak amacıyla düzenlenmektedir

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

Strateji Nedir? Neden Önemlidir?
Stratejik Yönetim Nedir?
Stratejik Plan Nedir
Stratejik Planlama Unsurları ve Stratejik Plan Düzeyleri
Stratejik Plan Hazırlama Süreci
PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaşlar Ve Öncelik İlkelerinin Tanımlanması
Paydaş Analizi (Etkileyen Vs Etkilenen)
Mevcut Paydaş Bilgilerinin  Temini
Paydaş Anket Formatının Hazırlanması
Paydaş Anketlerinin Ve Ziyaretlerinin Uygulanması
Paydaş Anketi Değerlendirme Ve Raporlama

KATILIMCILAR
Stratejik planlama konusunda iç kapasite yaratmak ve personelin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar (kamu kurumları ve bunların yerel yönetim birimleri, belediyeler, STK’ lar, okullar, vb..) Konuyla ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirmek isteyen bireyler

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


PROJE YÖNETİMİ 


PROJE YÖNETİMİ NEDİR?
Proje Yönetim Metodolojisi ve Uygulamaları Programı, Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak  uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodolojisi çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, önemli araç ve tekniklerini aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı  amaçlar. Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.
    
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
 
Seminerin hedef kitlesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda seminere ihtiyaç duyan ve/veya programının gerekliliklerini yerine getirerek ilgili sınavı başardığı takdirde, Başarı Sertifikası almak isteyen her sektörden ve meslekten kişiler olacaktır.
Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
Her sektörden İş Birimleri, Yöneticiler, Uzmanlar,
Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
Project Management Professional (PMP®) sınavına girmeyi hedefleyenler
Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik için belirlemiş olanlar
Faaliyet alanları ne olursa olsun daha iyi, verimli ve karlı iş yapmak isteyen firma yöneticileri
Yeni bir meslek edinmek isteyenler
Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

KATILIMCILAR
Sürekli gelişme felsefesini benimseyen kuruluşların yönetici ve çalışanları.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


EKİP / TAKIM ÇALIŞMASI 


EKİP / TAKIM ÇALIŞMASI NEDİR?
Bir işin etkin, verimli, kaliteli, en az maliyetle ve en kısa sürede yapılması ile çalışanların birey olarak farklılıkları, saygınlıkları, sorumluluk duyguları, güdülenmeleri ve özdeşleşmeleri arasındaki o ince dengenin kurulması ve sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Takım halinde çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim almak ve vermek suretiyle olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Bu seminerin kazanımlarını elde eden yöneticiler, yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Takım oyunları ve görsel seminer materyalleri ve rol play çalışmaları ile desteklenen seminerin katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.
 
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Takım nedir?
Takım çeşitleri
Takım oluşturma
Farklılık zenginliktir
Etkili takımın özellikleri
Başarısız takımlar
İyi ve kötü takım üyesi
Katılım ve adanma
Takımda iletişim
Takım iletişiminde sinerji
Vizyoner takımlar
Takımda liderlik
Takımın başarıyla yönetilmesi
Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması
Takımda başarılı görev dağılımı
Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
Verimlilik artırıcı çalışmalar

KATILIMCILAR
Orta ve Üst düzey yöneticiler ile, takım halinde çalışmak zorunda olan üretim ekiplerini sev ve idare eden takım liderleri,ilgli bölüm öğrencileri

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


YALIN ÜRETİM YALIN ÜRETİM (LEAN MANAGEMENT) NEDİR?

Yalın üretim, minimum kaynak kullanarak, minimum maliyetle, israfsız ve yalın operasyonlarla ürün üretilmesidir. Yalın ve israfsız üretim, müşteri açısından katma değeri olmayan; 
• Kalıp değiştirme, 
• Kalite kontrol, 
• Stok, 
• Beklemeler, 
• Hatalı üretim, vb aktiviteleri ve süreleri minimuma indirmek demektir. 
Yalın üretim, yukarıda örnekleri verilmiş olan, değer katmayan aktiviteleri ortadan kaldırarak üretimi yalınlaştırmayı, ürünün üretim hattında geçirdiği süreyi kısaltmayı ve bu sayede üretimi hızlandırmayı amaçlar. Yalın Üretim, üretim hızını arttırırken kalite, maliyet ve teslimat performanslarında da önemli ölçüde iyileştirmeler sağlar.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Yalın üretim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Yalın üretimi tanımlamak,
Yalın üretim sistem standartlarının gelişimi,
Yalın üretim ailesinin yapısı
Yalın üretim maddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi
Yalın Üretim Sertifika Programı sayesinde; 
 Verimliliği yüksek, 
 Kârlı, 
 Sürekli olarak kendisini geliştiren, 
 Kaynaklarını optimum kullanan, 
 Sürdürülebilir başarılar elde eden, 
 Rekabet gücü yüksek kurumların oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

KATILIMCILAR
Yalın üretim sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar, ilgili bölüm öğrecileri


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


KAIZEN 


KAIZEN NEDİR?
Küreselleşme ile sertleşen rekabet ortamında, kalite odaklı çalışma ve yaratıcılığın giderek öne çıkması, yöneticilik ve Liderlik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. JAPON mucizesinin altında yatan en önemli unsurların başında Sıfır Hata, JIT. Ve Kai-Zen (Sürekli İyileştirme) yaklaşımı gelmektedir. Yönetimler artık KAI-ZEN Sürekli İyileştirme-Geliştirme ile birlikte ele alınmak zorundadır.
KaiZen, Japonca da, Kai: Değişim, Zen: İyi, kelimelerinin birleşmesi ile "yavaş ve emin adımlarla Sürekli iyileştirme" anlamına gelen iyileştirme felsefesidir. Bu felsefeye göre, "her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir".
Japonya da bir yöneticiye; “uğraştığın öncelikli işin nedir” diye sorulduğunda “en önemli işim KAIZEN dir” demiştir… Verimlilik, Gelişme için bireylerin, firmaların hatta devlet yönetiminin üzerinde önemle durması gereken konudur. Yöneticilerin yapması gerekli olan bireysel ve örgütsel değişimlerin ve yapılması gereken çalışmaların tartışılacağı bir seminer.
 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
KAIZEN büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar KAIZEN kurabilirler.

 
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Kalite bilinci, Japon mucisesi,
Terimler ve Kavramlar,
Kalite kavramı; değişen kavramlar ve tarihsel perspektif
TQM. Toplam Kalite Yönetimi,
Belirsizliğin yönetimi ve KaiZen felsefesi
3 Mu (Muri, Mura, Muda,)
7 Savurganlık unsuru,
Sorun çözme ve 7 temel araç,
İnovasyon ve bazı yaratıcılık araçları
Kai-Zen Felsefesi, Sürekli İyileştirme,
KAI-ZEN Türleri, Kobetsu KAI-ZEN de 10 Adım,
Kai-Zen ve Yenilik, Arasındaki Farklar,
Değişim, Şirket Kültürünün Değişimi,
Sürekli Gelişmede Hiyerarşi,
Örnek çalışmalar, Sorular-Cevaplar,

KATILIMCILAR
Çalışanlarının işgücü potansiyelini harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen, işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı –formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.), öğrenciler katılabilirler

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


TPM – TOPLAM VERİMLİ BAKIM TPM – TOPLAM VERİMLİ BAKIM NEDİR?
İşletmelerde rekabetçi kaliteyi arttırmak ve özellikle maliyetleri düşürmek için yapılan çalışmalarda karşılaşılan en önemli unsurlardan biri, makina ve ekipmanların arıza, duruş ve verimsiz çalışmalarından kaynaklanan kayıpların maliyetidir. Bu seminerin amacı, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak için kayıpları; özellikle makina ve ekipman verimsizliğinden kaynaklananları en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarmaktır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
TPM-Toplam verimli bakım sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar TPM-Toplam verimli bakım sistemi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMINI İÇERİĞİ
TPM ve tarihçesi 
Otonom bakım
Temel hedefleri ve sonuçları 
Arıza çeşitleri ve sebepleri
Temel faaliyetler ve uygulama plan
Genel, günlük ve otonom kontroller
Proje organizasyonu 
Kontrol standartlarının belirlenmesi
Başarılı olmak için gerekli faaliyetler 
Faaliyet panolarının hazırlanması
Büyük kayıplar 
İş kazalarının önlenmesi
Toplam ekipman verimliliği (OEE) 
Ofiste TPM
Odaklanmış iyileştirme 
Küçük ekip çalışmaları
Kalite bakımı
 
KATILIMCILAR
TPM- Toplam verimli bakım sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve ilgili bölüm öğrencileri katılabilir.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
5S SANAYİDE TEMİZLİK VE DÜZEN 

5S Nedir?

İşletmelerde kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak, sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR? 
5S Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için geçerlidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın 5S tüm kuruluşlarda kullanılır.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ 
5 S sistemi ve uygulama basamakları
Hazırlık
Gereksiz malzemenin yok edilmesi
Etiketleme
Stok alanlarının düzenlenmesi
İşyerinde renk kodlaması
Görsel düzenlemeler
Günlük temizlik faaliyetleri
Standartlaştırma
Seminer ve disiplin
Değerlendirme listeleri
Çalışan sorumluluk bilincini geliştirmek

KATILIMCILAR
 
İşletmedeki tüm personeller.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER

Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ

Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.

SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


POKA – YOKE HATASIZLAŞTIRMA 


POKA – YOKE HATASIZLAŞTIRMA NEDİR?

Poka-Yoke, “arızaya karşı emniyet alma” veya “hata önleme” anlamına gelir. Dikkatsizlikten kaynaklanan hataları önlemek çalışanların davranışını şekillendiren bir kısıtlama veya bir işin doğru şekilde yapılması için, işin nasıl yapılacağına dair limitler koyularak olası hatanın önlenmesi metodudur. Poka-Yoke kavramı Toyota Üretim Sistemi’nin bir parçası olarak doğmuştur. 
İstenmeden de olsa çalışan dikkatsizlikleri sonucu oluşan hataların, kusurlu parça ve ürünlerin üretilmesini engelleyecek iyileştirmeler yapılacaktır. 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
POKA-YOKE Hatasızlaştırma sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar POKA-YOKE Hatasızlaştırma sistemi kurabilirler. 


SEMİNER İÇERİĞİ
Önleme / Tespit etme
Hata ve arıza kaynakları
Denetim sistemleri
Hata önleme sistemleri
Hata önleme basit araçları
Hata önleme üretim ve iş süreçleri
Hata önlemenin faydaları
Montaj teknikleri tasarımı bağlantıları
Örnekler ve vaka çalışmaları
Hata önleme fırsatlarını tanımlayabilme
Diğer iyileştirme yaklaşımları ile entegrasyon
Uygulama konuları

KATILIMCILAR
POKA-YOKE Hatasızlaştırma sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  

            

IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001: 2015 standardının Otomotiv Sektörü için geliştirilmiş şekli olan bu standart, otomotiv tedarik zincirinde faaliyet gösteren firmaların etkin ve verimli bir ürün-hizmet sunmaları için karşılamaları gereken temel gereklilikleri tanımlamaktadır. Bu seminerde katılımcılara temel kalite kavramları ile birlikte IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri anlatılmaktadır.


HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?

IATF 16949 Otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın otomotiv tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın otomotiv tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar IATF 6949 Otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi kurabilirler. 


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ:

IATF 16949:2016 standardının gelişimi 

IATF 16949:2016 Standart gereklerinin ayrıntılı tanıtımı 

İlgili temel kavramların tanıtımı

Çeşitli örnekler ve uygulamalar 


KATILIMCILAR:

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen firmaların ilgili personeli ve yöneticileri.

Otomotiv sektöründe çalışmayı hedefleyen beyaz yakalılar ilgili bölüm öğrencileri


SEMİNER MATERYALLERİ:

Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir. 

Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ

Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.

Seminer Takvimi


REFERANSLAR

Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

Referanslarımız


IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ    

                
IATF 16949: 2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?
Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir. Bu seminerde ürün denetimi, proses denetimi ve sistem denetimlerinin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
IATF 16949 Otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar IATF 16949 Otomotiv sektörü kalite yönetim sistemi kurabilirler

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
IATF 16949:2016 Standardının tanıtımı
Proses yaklaşımı ve gereklilikleri
Müşteri özel istekleri ve önemi
Sistem denetimi ve süreçleri
Proses denetimi ve süreçleri
Ürün denetimi ve süreçleri
İç denetçiler için denetim yaklaşımı ve planlaması
Ürün geliştirme süreci ve yaklaşımlar
Ürün kalite planlaması 
Üretim parçası onay prosesi
İstatistiksel proses kontrol 
Ölçme sistemi analizi 
Hata türleri ve etkileri analizi denetimleri ile ilgi örnek ve uygulamalar
Kalite sistemi denetimi ve soru listelerinin kullanımı

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcıların IATF 16949:2016 Standardı bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.


KATILIMCILAR
IATF 16949 Kalite Yönetim Sistem kurmakta olan veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyen firmaların ilgili personeli (en az lise mezunu) ve yöneticileri.
Otomotiv sektöründe çalışmayı ve denetçi olmayı hedefleyen beyaz yakalılar. SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir. 
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. FMEA – HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ  

                        
FMEA – HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ NEDİR?

NASA tarafından geliştirilen ve FORD tarafından otomotiv sektörüne kazandırılan Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), ürün tasarımı ve proses tasarımı aşamalarında kullanılan, ürün ve proseslerdeki olası hatalara ve problemlere karşı önceden önlem almak olası problemleri önceden belirlemek ve nedenlerini ortadan kaldırmak için kullanılan etkili önleyici bir yöntemdir. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan zorunlu bir metodolojidir. Bu seminerde FMEA tekniği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
FMEA- Hata türü ve etkileri analizi sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar FMEA- Hata türü ve etkileri analizi sistemi kurabilirler. 


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
FMEA- Hata türü ve etkileri analizi tanımlamak,
FMEA- Hata türü ve etkileri analizi sistem standartlarının gelişimi,
FMEA- Hata türü ve etkileri analizi ailesinin yapısı
 FMEA- Hata türü ve etkileri analizimaddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi


KATILIMCILAR
FMEA- Hata türü ve etkileri analizi sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve ilgili bölüm öğrencileri


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 


 

MSA – ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ                          

MSA – ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ NEDİR?
Ölçüm sistemleri analizi, ölçme işlemi sırasında yaptığımız ve ölçümden gelen hataların (belirsizliklerin) yaptığımız ölçümlere olan etkisini analiz etmeye yarayan çalışmalardır. Üretim proseslerinin kontrol etmek amacıyla kullanılan ölçüm sistemleriyle ilgili istatistiksel özellikler olan sapma, kararlılık, tekrarlanabilirlik, yeniden üretilebilirlik ve doğrusallık gibi kavramları örnek uygulamalarla aktarmak, ölçüm verilerinin kalitesini arttırmak üzere yöntemlerin gelişmesini sağlamaktır. Bu çalışmada tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik kavramları, temel ölçüm hataları örneklerle anlatılmaktadır. Bu çalışma da otomotiv sektöründe yeni bir ürün üretimi öncesinde kullanılması istenen (zorunlu) bir metodolojidir.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Ölçüm sistemleri analizi  büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar Ölçüm sistemleri analizi kurabilirler. 


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Ölçüm sistemleri ve ölçüm verilerinin kalitesi
Ölçüm sistemlerinin istatistiksel özellikleri
Kararlılık
Sapma
Tekrarlanabilirlik
Yeniden üretilebilirlik
Doğrusallık
Parça ve ölçüm sistemleri değişkenlikleri
Sistem analiz prosedürlerinin oluşturulması
Örnek uygulamalar

KATILIMCILAR
Ölçüm sistemleri analizi  kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve ilgili bölüm öğrencileri


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
SPC – İSTATİKSEL PROSES KONTROL 
                                    

SPC – İSTATİKSEL PROSES KONTROL NEDİR?
İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. İstatistiksel proses kontrol, üretim prosesimizde ürünün ve/veya ürünü ürettiğimiz prosesin belirlenen özelliklerinin müşteri beklentilerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığının belirlenmesi istatistiki takibi için etkin bir araçtır. Bu seminerde katılımcılara SPC tekniği, SPC de kullanılan hesaplamalar (Cp, Cpk, Pp,Ppk vb) ve kartlar (X-R, X-mR , X-S, P ,nP vb.) uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
İstatistiksel Proses Kontrol sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar İstatistiksel Proses Kontrol sistemi kurabilirler.
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Kalitede önleme yaklaşımı ve sürekli gelişme 
Temel istatistik kavramlar 
Proses değişkenliği 
Histogram 
Normal dağılım ve parametreleri 
Ölçüm ve veri toplama 
Makina yeterlilik analizi 
Proses yeterlilik analizi 
Yeterlilik göstergelerinin hesabı 
Değişkenler için kontrol kartları 
Nitelikler için kontrol kartları 
Kontrol kartlarının analizi

KATILIMCILAR
İstatistiksel Proses Kontrol  sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve ilgili bölüm öğrencileri


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 
APQP – İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (AIAG REV 2 )

                                               
APQP – İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (AIAG REV 2 ) NEDİR?
Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanmasıdır.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
APQP-İleri ürün kalite planlama sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar APQP-İleri ürün kalite planlama sistemi kurabilirler. 


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

İleri ürün kalite planlaması nedir?
Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
İmalatçı onay seviyeleri
Proses istek ve talepleri
Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
Parça onay durumu
İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri
Müşteri özel şartları.
Kontrol Planı.
İleri ürün kalite planlaması aşamaları.
Firma Özel Şartları

KATILIMCILAR
APQP-İleri ürün kalite planlama sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar ve ilgili bölüm öğrencileri


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. PPAP – ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ
                          

PPAP – ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSES SEMİNERİ NEDİR?
Üretim parçası onay prosesi, otomotiv sektöründe yeni ürün devreye alan tedarikçilerin, ürün numuneleriyle birlikte müşterilerine sunmaları gereken çalışmaları içerir. Bu çalışmayla tedarikçiler müşterilerine ürünle birlikte bir anlamda üretim prosesini sunarlar. PSW, kontrol planları, FMEA çalışmaları, ölçüm sistemi analizi, yeterlilik çalışmaları vb. Bu seminerde katılımcılara PPAP dosyası ve içeriği örnekleriyle anlatılmaktadır. 

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Üretim parçası onay prosesi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar Üretim parçası onay prosesi kurabilirler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Üretim parçası onay prosesi (PPAP) uygulama alanı, ISO/TS 16949:2009 ile ilişkisi.
Üretim parçası onay süreç gerekleri,
PSW, AAR, yığma malzeme kontrol listesi onay raporlamasına ait bilgilendirme,
Müşterinin bilgilendirilmesi ve sunum şartları,
PPAP sunum seviyeleri, saklama şartları,
Yığma malzeme, tekerlek ve kamyon oem tedarikçilerine yönelik genel şartlar.

KATILIMCILAR
Üretim parçası onay prosesi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 8D – SEKİZ ADIMDA PROBLEM ÇÖZME 

                            

8D – SEKİZ ADIMDA PROBLEM ÇÖZME NEDİR?
Özellikle FORD başta olmak üzere diğer, Ana Otomobil üreticileri tarafından talep edilen problem çözme tekniği, takım çalışması, hata etkilerinin yönetimini esas alan teknik konusunda katılımcıların bilgi ve beceri seviyelerini arttırarak uygulama etkinliğini sağlamak.

--Problemin tanımı
--Problem türleri
--Global 8D Aşamaları
--D1 Takım yaklaşımı, ilgili ve etkili takım belirleme
--D2 Problemin tanımlanması
--D3 Öncelikli düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi
--D4 Kök neden ve hata etki analizi
--D5 Düzeltici faaliyetlerin geçerli kılınması
--D6 Kalıcı düzeltici faaliyet ve metot revizyonu
--D7 Problem tekrarını önleme çalışmaları, FMEA ilişkisi
--D8 Sonuçların analizi Takımın onurlandırılması
--Uygulama “Proses bazlı problem yaklaşımı ve çözümü”

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
8D-Sekiz adımda problem çözme  sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar 8D-Sekiz adımda problem çözme  sistemi kurabilirler. 


SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
8D-Sekiz adımda problem çözme sistemini tanımlamak,
8D-Sekiz adımda problem çözme sistem standartlarının gelişimi,
8D-Sekiz adımda problem çözme ailesinin yapısı
8D-Sekiz adımda problem çözme  maddelerinin her birinin tartışılması,
Yasal gerekliliklerin önemi


KATILIMCILAR
8D-Sekiz adımda problem çözme  sistemi kurma / uygulama durumunda olan tüm beyaz yakalılar.


GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ilgili standartlar olan ISO 27001  kapsamı göz önüne alınarak  hazırlanan bu seminer, her sektörden kuruluşlara yöneliktir. Katılımcılara ilgili standartlara uygun sistem kurulumu ve uygulanması sürecinde destek olmak hedeflenmektedir.
Kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki konularda yetkinliklerini arttırmış olacaklardır:
Tüm iş süreçlerinde bilgi güvenliğinin kontrol  edilmesinin öneminin anlaşılması
Bilgi güvenliği konularında temel bilgiye sahip olunması
Bilgi güvenliğinin kontrolü için dokümante edilmiş bir yönetim sistemi gerekliliğinin anlaşılması
Bilgi güvenliği mevutları ile ilgili temel bilgilerin toplanması

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir.

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Seminer süresince direkt bilgilendirme bölümlerinin yanısıra konuların daha iyi anlaşılabilmesi için grup çalışmaları ve tartışma bölümleri de yer almaktadır. Katılımcılara seminer slaytlarından bir bölümü ve diğer destek dokümantasyonları verilecektir. Seminer, aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Giriş 
 ISO27001  Gözden Geçirme
 Sistem Dokümantasyonu
 Bilgi  Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliği
 Bilgi Varlıklarının Belirlenmesi
 Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirmesi
 Bilgi Güvenliği  Kontrol ve Hedefleri
 Sistemin İşletilmesi
 Üst Yönetim ve Diğer  Roller
 Denetim ve Belgelendirmeye İlişkin Konular
 OHSAS 18001, ISO14001 , ISO 9001 gibi sistemler ile benzerlikleri

KATILIMCILAR
Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar.

GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.

SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.


REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz. ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR ?
Sektörü ve ölçeği ne olursa olsun her türlü organizasyonda uygulama alanı bulunan ve organizasyonların, müşterilerinin bilgilerinin doğru saklanması, yedeklenmesi, güvenli ve izinli ulaşılabilirliğinin sağlanması, 3. Şahısların bu bilgilere izinsiz ulaşımının engellenmesi, kısaca organizasyona ve müşterilerine ait tüm bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlayan uluslararası bir yönetim sistemi standardıdır.
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulama ihtiyacı giderek artan ve günümüzde artık büyük organizasyonda uygulanabilen bu standardın özellikle Bankacılık, Finans, Sağlık, Resmi kurum ve Kuruluşlar, Yazılım sektörlerinde uygulama gerekliliği ön plana çıkmıştır. 
Bilgi en değerli varlıktır; 3. Şahıslarca izinsiz ele geçirilmesi, kopyalanması ve kötü amaçlarla kullanılması o bilginin gerçek sahibi olan organizasyona ve büyük maddi ve manevi zararlar verir. Bu sebeple uluslararası kabul görmüş bu standardın uygulama, denetleme ve sertifikasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır.
  
  HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
Büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir.
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
Bilgi Güvenliği Tanımlar ve Terimler (Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk İşleme v.b )
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
ISO 27001'in Analizi; Şartları, İçeriği, Yorumlanması, Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Risk Analizi
Sistem Dokümantasyonu
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama (Kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
Pratik çalışmalar

KATILIMCILAR
Üretim, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi yöneticileri ve müşteri ile temasta olan tüm çalışanlar, üst ve orta düzey yöneticiler, kalite departmanlarında çalışanlar ve ilgili bölüm öğrencileri 
GEREKLİ ÖN BİLGİLER
Katılımcılarda herhangi bir ön bilgi aranmamaktadır.


SEMİNER MATERYALLERİ
Katılımcılara seminer slaytları ciltli olarak verilecektir.
Ayrıca katılımcıların talebi doğrultusunda destek dokümanlar ve/veya uygulama örnekleri manyetik ortamda verilecektir.


SEMİNER TARİHLERİ
Aşağıdaki "Seminer takvimi" linkine tıklayarak güncel seminer tarihlerini görebilirsiniz.REFERANSLAR
Seminer referanslarımızı  aşağıdaki "Referanslarımız" linkine tıklayarak görebilirsiniz.