ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 SERTİFİKASIYLA ÇEVRE TAAHHÜDÜNÜZÜ GÖSTERİN

Bir çok  müşteri, çevreye duyarlı kaynaklardan her zamankinden daha fazla ürün ve hizmet talep ediyor ve rekabet edebilmek için her boyuttaki kuruluşun etkili bir çevre yönetim sistemi uygulamasını istiyor.

ISO 14001: 2015, kuruluşunuzun kanıtlanmış bir çerçeve kullanarak çevresel etkinizi sınırlama konusundaki taahhüdünü göstermenize yardımcı olabilir.

ISO 14001 SERTİFİKASYON SÜRECİ

Çevresel yönetim sistemleri için resmi olarak tanınmayı isteyen kuruluşlar tarafından karşılanması gereken ISO 14001'in çeşitli şartları vardır.

Genel şartlar şunları içerir:

  • Bir kuruluşun taahhütlerini yansıtan bir çevre politikasının geliştirilmesi
  • Çevre yönetim sisteminin koordinasyonu için kişi / kişilerin atanması
  • Kuruluşun çevre ile nasıl etkileşimde bulunduğunun belirlenmesi
  • Gerçek ve potansiyel çevresel etkilerin belirlenmesi
  • Çevresel uygunluk gereksinimlerinin belirlenmesi
  • Çevresel amaçların, hedeflerin ve aksiyonların oluşturulması
  • Hedeflerine ulaşmak için kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve ölçülmesi
  • Sistemin ve çevresel performansın gözden geçirilmesi ve
  • Kuruluşun çevresel performansının sürekli iyileştirilmesiISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

ISO 14001 sertifikası kuruluşlar için önemlidir, çünkü:

Mevzuata uygunluğu sağlamak için denenmiş ve test edilmiş bir çerçeveyi takip etmek
Kullanılan  malzemeleri ve enerjiyi koruyarak maliyetleri kontrol etmek
Artan verimlilik ve üretkenlik sayesinde tasarruf etmek
Borç tazminat taleplerine neden olan olayları azaltmek
Atıkları en aza indirin ve enerji verimliliğini arttırmak
Çevre performansınızı sürekli olarak iyileştirmek
TSC'nin desteğiyle Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) kurallarına uygun olarak Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından onaylı bir belgelendirme kuruluşundan sertifika almak 
Kurumsal hedeflerinizi, kurumsal yapınızı ve iş kültürünüzü anlamanıza yardımcı olacak bir ortak  yaklaşımı kazanmak

TSC - ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME UZMANLARI
Sertifika elde etmek, işinizi standarda göre denetlemek ve belge kazanmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamak için müşterilerle birlikte çalışıyoruz. Tüm ISO 14001 sertifikalarımız akreditasyon onaylıdır ve sertifika ISO 14001 standardına uygun hizmet almanızı sağlar.

Çevre politikaları tarafından tanımlanan özel hedefler koymak ve performansınıza karşı sürekli ölçüm yapmak sistemin korunmasına yardımcı olabilir.

Sertifika hizmetlerine ek olarak, bir ISO 14001 çevre yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesi için ilgili ISO 14001 eğitim kursları veriyoruz.