TSC YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ, TSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şti. 'nin markasıdır. (Bakınız www.tsc.com.tr)

2004 yılından kurulan TSC yönetim sistemlerindeki bilgi birikimini ile yüzlerce kuruluşa / binlerce kişiye katma değer sağlamıştır. 


TSC YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ dört alanda faaliyet göstermektedir. 
1- EĞİTİM - Yönetim sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan teknikler ile ilgili eğitimler. 
2- DANIŞMANLIK - Yönetim sistemlerinin uygulanması ve belgelendirme sürecine hazırlık için danışmanlık.
3- DENETİM - Denetimler (Sistem, proses, tedarikçi) - İç denetim, özel proses denetimi (VDA6.3, CQI Serisi), tedarikçi denetimi vb.
4- BELGELENDİRME - Uluslararası geçerli IAF - IAS Akreditasyonlu yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti  

DİĞER HİZMETLERİMİZ VE WEB SİTELERİMİZ

 
 FAALİYET
WEB SİTESİ
 1  Uzaktan eğitim
 www.tsckariyer.com 
 2  Endüstriyel otomasyon
www.tsc.com.tr 
 3  Periyodik kontrol
www.tscperiyodikkontrol.com 

İLKELERİMİZ

Yaptığımız tüm faaliyetlerimiz; 
  • İnsani olacak
  • Adil olacak
  • Hukuka uygun olacak
  • Meslek ilkelerine uygun olacak
  • Ticari kurallara uygun olacak
  • Önce üstlendiğimiz işimizi yaparız, müşterilerimizi memnun ederiz, ticari kazanç sonrasında oluşur.
Yaptığımız işin karşılığı ne olursa olsun işimizi hep aynı özenle yaparız.
Kendimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiririz.

MİSYONUMUZ

TSC olarak misyonumuz başta sanayi olmak üzere ilgili sektörlerin gelişim ihtiyacına çözümler üretmektir.


VİZYONUMUZ

TSC müşterilerinin gelişim ihtiyaçlarını gideren, uzmanlık alanlarında sorunlarını çözen, onlara özgün çözümleri fayda-maliyet ilişkisini en optimum seviyede gerçekleştiren konusunda TÜRKİYE'NİN EN İYİ KURULUŞU olmayı hedeflemektedir.


İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Gizlilik
Gizli ve özel bilgiler; TSC Yönetim Sistemleri Akademisi ve TSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri San.Tic.AŞ'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

TSC çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. TSC faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece TSC amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

C. Çıkar Çatışması
TSC çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. TSC adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, danışırız.

D. Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve TSC adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1. Yasal Sorumluluklarımız
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve Uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

4. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.